20150520_174018

to do list 2Zadáte dlouhodobý cíl koučování

Na první placené schůzce už budeme pracovat, vy si naformulujete dlouhodobý cíl a určíte si, s jakými postupnými kroky ( cíly ) budeme pracovat. Také si určíte časový rámec toho, kdy chcete cílů dosáhnout. Vždy je možné se od něj odchýlit, ale já jsem tady od toho, abych se ptala a vy pátrali po důvodech odchýlení. Tyto důvody se pak stávají tématy dalších sezení nebo si cíl hned změníte a popracujeme právě na něm.

žárovkaKoučovací sedánky

Po přivítání si popovídáme o tom, co se vám od posledního setkání podařilo, co se nepodařilo a proč.

Pak mi povíte cíl dnešního setkání a už budete pod palbou a nátlakem koučovacích otázek. Otázky vás budou nutit k myšlení a půjdete často až do velkých hlubin svého nitra, někdo pláče, někdo je naštvaný, proč si to už dávno neuvědomil a ztrácel čas, jiný má radost z toho, že konečně začne jednat a věci se dají do pohybu.

Příklady koučovacích otázek

otazník

Každý se ptá, jaké jsou ty koučovací otázky? Musí být výjimečné, když mají takovou sílu. Budete se divit, ale jsou úplně běžné otázky, které možná sami používáte. Rozdíl je v tom, že kouč při plném soustředění a všímání si klienta je schopen položit tu správnou, aniž by vás manipuloval nebo směroval, kam chce.

Otázky formuluji tak, aby došlo k co největšímu uvědomění, co se děje, co chcete jinak, jak to můžete změnit a namotivovala vás k akci. Například:

  • Na jakém tématu chcete dnes pracovat?
  • Jak velkou motivaci máte, abyste to změnil?
  • Jak poznáte, že jste v cíli?
  • Jaké možnosti vás napadají?
  • Jaké jsou hlavní překážky k dosažení toho, co chcete?
  • Jak moc to chcete?
  • Co dalšího pro to můžete udělat?
  • Kdy to uděláte?

Po koučingu hodiny

Po koučování se budete asi cítit unaveni, protože 60 minut aktivního přemýšlení je náročné. Následující čas do dalšího sezení s koučem bude vaše vědomí ještě pracovat, koučink nastartuje totiž velkou aktivitu uvědomování si. Využijte co nejvíce času pro sebe, poslouchejte se, vnímejte se, nelžete sami sobě, zkuste dodržet svůj akční plán a koučování bude pro vás maximálně účinné. Pokud pocítíte nejistotu v tom, co se děje, napište volejte klidně i mezi sezeními.