hotovo odškrtnutoPříprava klienta na první setkání

Při prvním setkání, které je vždy zadarmo se vzájemně představíme a vy mi popovídáte o tom, co chcete změnit ve svém životě, práci, podnikání.

Klientům doporučuji si témata cílů a změn připravit předem nebo alespoň o nich popřemýšlet. Měla by to být živá témata, která právě řešíte. Opravdu se nad tím upřímně a otevřeně sami k sobě zamyslete. Ušetříte čas, na který si osobního kouče platíte. Je mým cílem, aby naše spolupráce byla maximálně efektivní.

Pak je dobré si uvědomit, jestli to, co chcete měnit je ve vaší moci. Častokrát chce klient měnit svého partnera, kolegu či šéfa v práci. S takhle postaveným cílem se nedá pracovat koučovacím způsobem. Musíte si cíl přeformulovat tak, abyste ho měli pod svým vlivem.

Např. Jak můžu změnit své chování k partnerovi, kolegovi nebo šéfovi v práci, aby se naše vztahy změnily? Co pro tu změnu jeho chování můžu udělat já sám?

otazníkCo dál


Když mezi námi „přeskočí jiskra“, tak se domluvíme na podrobnostech společné práce a domluvíme termín prvního koučování. Nebo se dohodneme, že se rozhodnete později a dáte mi vědět.

Doporučuji „otestovat“ více koučů, je nutné, abyste se s ním cítili v důvěře, klidu a je dobré, když si oba sedneme lidsky. Kouč je důvěrník a průvodce a na chvíli vám bude „ vidět do života“.